Search fooditerranean

Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Εργαλεία πρoώθησης της Τοσκάνης
Η περίπτωση των αγροτικών προϊόντων της Τοσκάνης, όπου το επιχειρηματικό της υπόβαθρο έχει αναλυθεί σε προηγούμενο άρθρο, αποτελεί μια ιστορία επιτυχίας μιας γεωγραφικής περιοχής να δημιουργήσει αναγνωρισιμότητα για τα αγροτικά της προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο. Προσπαθώντας να μάθουμε από αυτήν την επιτυχημένη ιστορία της Τοσκάνης, θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν.

1. Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Τουρισμού
Ιδρύθηκε το Μάιο του 2003 με σκοπό να καλύψει την ανάγκη για μια συνεπή και διαρκή περιγραφή του γενικού πλαισίου των διαφόρων φαινομένων που σχετίζονται με τον τουρισμό. Επιδιώκει την συνοχή και συνδυασμό των τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, την τιμολόγηση των υπηρεσιών, την εκπαίδευση των εργαζομένων. Επίσης μελετά τις τάσεις των τουριστικών ροών και την επιρροή της τουριστικής δραστηριότητας σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της περιοχής, επιδιώκοντας την προσέλκυση επιχειρηματικών επενδύσεων.

2. Εγχειρίδιο του διαπεριφερειακού έργου στο οδοιπορικό της
Francigena
Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο που έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την επικοινωνία, το μάρκετινγκ και τη διαχείριση ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος επικεντρωμένο στις ανάγκες, τα πιστεύω και τις προσδοκίες των ταξιδευτών/τουριστών/προσκυνητών κατά μήκος του οδοιπορικού της
Francigena. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με αυτό το εγχείρημα:

  • Η δημιουργία ενός τουριστικού προϊόντος που μεταμορφώνει τονταξιδευτή/τουρίστα/προσκυνητή σε ένα «φιλοξενούμενο πολίτη», δηλαδή σε ένα πρόσωπο που έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις στο οποίο εγγυάται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από εργαλεία σεβασμού. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους φιλοξενούμενους με ειδικές ανάγκες.
  • Η αξιολόγηση των καλύτερων πρακτικών (best practices) που έχουν ήδη δοκιμαστεί και εφαρμοστεί.
  • Η ενθάρρυνση της συνέργειας μεταξύ των διαφόρων φορέων (Τοπικών, Εθνικών και Διεθνών Ιδρυμάτων, Συλλόγων)
  • Η δρομολόγηση των δράσεων για την οργάνωση των υπηρεσιών (επικοινωνία, πληροφόρηση, βοήθεια, κρατήσεις, έλεγχος της περιοχής- πεδίου)
  • Η προώθηση της επικουρικότητας σε όλα τα επίπεδα (μεταξύ περιφερειακού, επαρχιακού και τοπικού) ως κατευθυντήρια αρχή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, του καταμερισμού της εργασίας, την κατανομή των καθηκόντων.
  • Η παροχή καθοδήγησης σχετικά με την κατεύθυνση των αξόνων της μελλοντικής χρηματοδότησης για την υποστήριξη και την εξασφάλιση βασικών υπηρεσιών κατά την υποδοχή των φιλοξενούμενων.

3.  Διαπεριφερειακό πρόγραμμα για το ποδήλατο
Το έργο αυτό έχει ως στόχο να ενισχύσει τις τουριστικές και αθλητικές διαδρομές και να ενθαρρύνει τον τουρισμό του ποδηλάτου. Ο ποδηλατικος τουρισμός είναι ένας
slow τουρισμός, που αναζητά μια διάσταση πιο αληθινή, πιο κοντά στη φύση, όπου είναι εφικτό να σταματήσεις το χρόνο, να μειώσεις το πεδίο εξερεύνησης άρα να νιώσεις εξολοκλήρου την ατμόσφαιρα ενός χωριού και να ανακαλύψεις τις μικρές λεπτομέρειες που συνήθως σου ξεφεύγουν. Αυτό βοηθά τους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την τοπική κουλτούρα και τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής.

4.
 Καλώς τες στην Τοσκάνη.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αφορά ένα σύνολο στοχευμένων υπηρεσιών στην γυναικεία αγορά τουρισμού.

5.
 Οι πορτοκαλί σημαίες στην Τοσκάνη
Οι πορτοκαλί σημαίες είναι το σήμα ποιότητας του τουρισμού περιβάλλοντος στην ενδοχώρα του ιταλικού
Touring Club και αποδίδεται στις περιοχές που πληρούν τα κριτήρια ανάλυσης που σχετίζονται με την ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού.

6. Κρυμμένη Τοσκάνη
Πρόκειται για έναν οδηγό που αποκαλυπτει στον επισκέπτη όσα ένας ντόπιος μόνο μπορεί να γνωρίζει. Η ιδέα είναι ότι η μαγεία βρήσκεται στις λεπτομέριες και στα απλά καθημερινά πράγματα.

7. Οι δρόμοι του κρασιού
Οι «δρόμοι του κρασιού» είναι μονοπάτια που διασχίζουν κυρίως αμπελουργικές περιοχές και ταυτόχρονα προσφέρουν πρόσβαση σε αξιοθέατα φυσικού, πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος ιδιαίτερης βαρύτητας. Επίσης προωθούν την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής και τον τουρισμό της οινολογίας (οινοτουρισμό), ως ένα έντονο κίνημα προς την αξιοποίηση της αμπελουργικής παραγωγής στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, κοινωνικού και ιστορικού δρώμενου.


Τα εργαλεία αυτά αξιοποιούν σχέσεις συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων ομάδων ιδιωτικής και δημόσιας πρωτοβουλίας.  Αφορούν κυρίως την τουριστική προώθηση της περιοχής, μέσα σε ενα πλαίσιο αναγνωρισιμότητας της κουλτούρας της.
 Αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας αυτής είναι και τα παραδοσιακά της αγροδιατροφικά προϊόντα, τα οποία απολαμβάνουν σημαντική αποδοχή από τους επικέπτες.  Κοινός σκοπός είναι η προβολή και αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων της περιοχής, ώστε από την επιτυχία αυτής της προσπάθειας να προκύπτει όφελος για όλους.

George Gkekas | Brand & Business Developer
For photography credits : click on the photo.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου