Search fooditerranean

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων στο διεθνές περιβάλλον

Η Ελληνική Βιομηχανία τροφίμων αποτελεί την πρώτη εξαγωγική δύναμη της χώρας. Μία στρατηγική αναπτυξής της θα πρέπει να έχει στόχευση στην καινοτομία, ποιότητα, ασφάλεια, λογική τιμή  και την ανάδειξη της μεσογειακής Ελληνικής διατροφής.  Οι απόψεις του πρόεδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων κυρίου Ευάγγελου Καλούση, σχετικά με τα προβλήματα αλλά και τις προοπτικές που εμφανίζει ο κλάδος σήμερα, εκφράστηκαν στο εξάγρω.

fooditerranean | Στα χρόνια της κρίσης το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον έχει αλλάξει δραματικά στην Ελλάδα.  Πιστεύετε οτι σήμερα μπορούν να εφαρμοστούν δοκιμασμένες  στρατηγικές για την ανάπτυξη των εξαγωγών του κλάδου;  Εάν ναί, ποιες; Εάν όχι, ποιά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν οι νέες στρατηγικές;
 E.K.  Μέσα στο ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον κανένας κλάδος δεν έχει καταφέρει να μείνει ανεπηρέαστος. Όσο και αν είναι αλήθεια ότι η ζήτηση για τα προϊόντα μας είναι πιο σταθερή σε σχέση με προϊόντα άλλων κλάδων,  και η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων αντιμετωπίζει συσσωρευμένα προβλήματα μεταξύ των οποίων και η πτώση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων όμως, προσαρμόζεται και παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει την κρίση δίνοντας έμφαση σε πρωτοβουλίες όπως η προώθηση των εξαγωγών.
Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων πρέπει να έχει στόχευση στην  καινοτομία, ποιότητα, ασφάλεια, λογική τιμή  και την ανάδειξη νέων κατευθύνσεων που θα στηρίζουν την μεσογειακή Ελληνική διατροφή ως συγκριτικό πλεονέκτημα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Η Ε.Β.Τ. & Π σήμερα είναι η πρώτη εξαγωγική δύναμη της Χώρας κατέχοντας το 27,7% των εξαγωγών και κύκλο εξαγωγών 4,5δις ευρώ
Η Ελλάδα σήμερα εξάγει, σε μεγάλο ποσοστό, ακατέργαστα αγροτικά προϊόντα, ενώ θα μπορούσε να εξάγει περισσότερα μεταποιημένα Ελληνικά Προϊόντα. Βασικοί παράγοντες για την επιτυχία των εταιριών του κλάδου στις εξαγωγές, είναι η προσήλωση στην ποιότητα, συνέπεια, επιμονή και υπομονή.
Η γρήγορη εκμετάλλευση των πόρων από προγράμματα επενδύσεων ΕΣΠΑ, με ιδιαίτερη βαρύτητα στον κλάδο των τροφίμων, θα βοηθούσε να αναπτυχθούν παραγωγικές μονάδες μεταποίησης προς όφελος όλων των παραμέτρων της οικονομίας.

fooditerranean | Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένας μεγάλος αριθμός νέων μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον διατροφικό κλάδο.  Πως βλέπετε αυτήν την τάση, και πόσο συμβάλλει στην ανάπτυξη του κλάδου;
E.K.  Οποιαδήποτε νέα προσπάθεια είναι καλοδεχούμενη και την αγκαλιάζουμε προσφέροντας την εμπειρία μας.
Εφόσον υπάρχει σωστή στρατηγική και μελέτη πριν από το οποιοδήποτε εγχείρημα, επένδυση στην ποιότητα και την καινοτομία και προσήλωση στο στόχο τότε οι πιθανότητες να καρποφορήσει  είναι πολύ μεγάλες.
Σήμερα υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες προς αξιοποίηση, σε συνδυασμό με μία ανανεωμένη και ποιοτική γεωργική παραγωγή. Ο στόχος όλων μας είναι κοινός και για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά θα πρέπει να υιοθετήσουμε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, ένα μοντέλο που θα στηρίζεται σε 4 άξονες: τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την προώθηση της έρευνας & της καινοτομίας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Και αυτά δε θα κουραζόμαστε ποτέ να τα υπογραμμίζουμε.

fooditerranean | Ποια είναι τα κυριότερα θέματα ποιότητας των ελληνικών τροφίμων και πως μπορούν να αντιμετωπιστούν ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές;
E.K.  Ο ρόλος της Ελληνικής Βιομηχανίας είναι να παράγει προϊόντα ποιοτικά, ασφαλή, στην καλύτερη δυνατή τιμή, και προς την κατεύθυνση αυτή γίνονται μεγάλες προσπάθειες από τις βιομηχανίες του κλάδου μας. Θέση μας είναι ότι η ελληνική παραγωγή θα πρέπει να στηρίζεται σε περισσότερες εγχώριες πηγές, πράγμα που σημαίνει ισχυρότερη σύνδεση ελληνικής γεωργικής παραγωγής με την αντίστοιχη μεταποίηση. Όπως και σε άλλους τομείς έτσι και εδώ, χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Ανάμεσα στις προτεραιότητες του προγράμματος θα πρέπει να ενταχθούν η στήριξη των αγροτών σε θέματα τεχνολογίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και η ενθάρρυνση της τοπικής γεωργικής παραγωγής, όπως πχ μέσα από Προγράμματα Συμβολαιακής Καλλιέργειας, τα οποία μπορούν να δώσουν μια ώθηση συνεργασίας, διασφάλισης, δημιουργίας, καινοτομίας και ποιότητας.
Επιπλέον, για να μπορέσει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ποιότητα και τη μεγέθυνση του παραγόμενου όγκου όπως και στη μείωση τιμών. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα υστερεί στο κομμάτι που λέγεται ποιοτική παραγωγή, γι΄αυτό  ο Έλληνας αγρότης πρέπει με ευλάβεια να χρησιμοποιεί τις σωστές πρακτικές για την σωστή καλλιέργεια και συγκομιδή. Σημαντικό ρόλο στην εξυγίανση της όλης διαδικασίας θα παίξει και η εξάλειψη των «παράνομων Ελληνοποιήσεων» που διαστρεβλώνουν το υγειές εμπόριο και παραπλανούν τον καταναλωτή.
Τα ελληνικά τρόφιμα είναι καταξιωμένα διεθνώς και η ποιότητά τους έχει αναγνωριστεί πολλάκις με βραβεία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Η παρουσία τους στα ράφια των σούπερ μάρκετ και η προτίμηση των καταναλωτών προς αυτά αποτελούν φυσικά και την καλύτερη επιβράβευση. Όμως για να μπορούμε να θεωρούμαστε υπολογίσιμη δύναμη θα πρέπει να σκύψει και η πολιτεία με σοβαρότητα και υπευθυνότητα πάνω από τον Έλληνα παραγωγό και μεταποιητή να ακούσει τις απόψεις τους και τα προβληματά τους και να καταρτίσει αναπτυξιακό πλάνο, που να τηρηθεί.

fooditerranean | Τα τελευταία χρόνια γίνονται αξιόλογες προσπάθειες στην τυποποίηση των διατροφικών προϊόντων. Παρολαυτά, η δημιουργία ολοκληρωμένης ταυτότητας τόσο μεμονωμένων brands όσο μιάς ενιαίας ταυτότητας των ελληνικών προϊόντων κρίνεται ασθενής. Συμφωνείτε; Ποιες δράσεις βλέπετε να γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση και από ποιους φορείς;
E.K.  Το «Ελληνικό Σήμα» αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία και πρόκειται σύντομα να εφαρμοστεί στις πρώτες βασικές κατηγορίες τροφίμων. Απαιτείται όμως στοχευμένη προώθηση και εστιασμένες εκστρατείες ανάδειξης και προβολής των προϊόντων μας στο εξωτερικό. Σε αυτό τον τομέα δραστηριοποιείται ο καινούριος κρατικός φορέας Enterprise Greece που φροντίζει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις σημαντικές εξαγωγικές αγορές για ανταγωνιστικά ελληνικά προϊόντα και παραγωγούς.

fooditerranean | Ποια η θέση των ελληνικών βιομηχανιών τροφίμων στις αγορές εκτός της Ε.Ε.;
E.K. Αποτελεί γεγονός ότι οι εξαγωγές στα είδη διατροφής κατά την περίοδο 2008-2013 σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση. Ιστορικά κατέχουν την 1η θέση εξαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, με 7,2 δις ευρώ σε αξία και το 26% του συνόλου. Τη συγκεκριμένη πενταετία οι εξαγωγές προς την Ε.Ε., ανήλθαν στο 44,7%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες ανά τον κόσμο, εξήχθη το 55,3 %. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι περιοχές όπου οι Ελληνικές εξαγωγές προχωράνε θετικά, είναι το σύνολο των Βαλκανίων με 13% καθώς και η Β. Αφρική και η Μ. Ανατολή οι οποίες κατέχουν το 16% του συνόλου. Δυστυχώς περάσαμε μια διόρθωση το 9μηνο του 2014 και τώρα όπως όλα δείχνουν συνεχίζεται η ανοδική πορεία των εξαγωγών.


George Gkekas | Brand & Export strategist 

http://www.fooditerraneanproject.com/search/label/%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%B3%CE%A1%CF%89


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου