Search fooditerranean

Projects

Δημιουργούμε ανταγωνιστικά προϊόντα και μοναδικές εταιρικές ταυτότητες (Brands). Αναπτύσσουμε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις σε αγορές του εξωτερικού. Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται μόνο τα ολοκληρωμένα projects.
We create competitive agri-food products and unique brands. We develop agri-food businesses in the markets overseas.Επιχείρηση φυσικών αφέψημα
 • Προσδιορισμός της εταιρικής ταυτότητας, αξιών και βασικών χαρακτηριστικών του brand.
 • Ονοματοδοσία
 • Λογότυπο
 • Έκφραση του  brand και σχεδιασμός σημείων επαφής (web sites, συσκευασία, υποστηρικτικό υλικό)
 • Έρευνα και καταγραφή ανταγωνισμού 
 • Προσδιορισμός και ανάπτυξη στοιχείων διαφοροποίησης
 • Προσδιορισμός χαρτοφυλακίου προϊόντων
 • Προσδιορισμός του προφίλ των καταναλωτών
 • Προσδιορισμός αρχικής στρατηγικής λανσαρίσματος των προϊόντων σε διεθνή αγορά
 • Το όνομα και το λογότυπο της εταιρίας θα δημοσιοποιηθούν με το επίσημο λανσάρισμα του προϊόντος.φυσικΌν | Εικονική επιχείρηση μαθητών λυκείου
http://www.fooditerranean.com/2014/02/o-athens-mall.html " 'Oν´´ ονομάζεται η εικονική επιχειρηματική οντότητα που δημιούργησαν οι μαθητές του ΕΠΑΛ Κισσάμου, ενώ φυσικΟν είναι η σειρά των αφέψιμων από ενδημικά βότανα της Κρήτης. Με αυτά τα προϊόντα θα ανταγωνιστούν δημόσια αλλά και ιδιώτικά σχολεία σε έναν πανελλήνιο διαγωνισμό
 H fooditerranean βοήθησε τους μαθητές σε όλα τα στάδια της εξέλιξης της εταιρίας και του brand. Η εταιρία διακρίθηκε με τον έπαινο "Καλύτερης Αξιοποίησης Προϊόντων Ελληνικής Φύσης"

Πιο συγκεκριμένα:
 • Προσδιορισμός στρατηγικής marketing
 • Προσδιορισμός του χαρτοφυλακίου προϊόντων 
 • Ονοματολογία
 • Ορισμός και έκφραση της εταιρικής ταυτότητας (με την βοήθεια το σχεδιαστή της ομάδας κ. Θ. Παρασκάκη)
 • Οργάνωση του περιπτέρου
 • Επιλογή συσκευασίας
 • Οργάνωση έρευνας αγοράς
 • Περιγραφή της ιστόρίας της εταιρίας
 • Τιμολόγηση
 • Οργάνωση παραγωγής


CASE STUDY|Αξιολόγηση εξαγωγικής ικανότητας
Περιγραφή_Μελετήσαμε την εξαγωγική ικανότητα επιλεγμένων μικρομεσαίων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων με σκοπό να διαγνώσουμε τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες αλλά και τις απειλές που εμφανίζονται για την συγκεκριμένη επιχείρηση αλλά και στο κλάδο που κινούνται. Αξιολογήσαμε την εξαγωγική ικανότητα των προϊόντων και δώσαμε συστάσεις για την βελτίωση της. Οι μελέτες διεξάχθηκαν εμπειστευτικά. 
Το προφίλ των επιχειρήσεων που μελετήθηκαν είναι:
 • 2 εξαγωγικές εταιρίες παραγωγής και εμπορίας ελαιολάδου
 • Μία start up εταιρία παραγωγής ελαιολάδου
 • Εταιρία παραγωής και εμπορίας Γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Εταιρία εμφιάλωσης και εμπορίας μεταλλικού νερού 
Αποτελέσμα_Η κάθε επιχείρηση που μελετάμε, έχει την δυνατότητα να αξιολογίσει την ιδραστηριότητά της μέσα από μία επιστημονική μελέτη, να διακρίνει τα αρνητικά της χαρακτηριστικά και να αξιοποιήσει συστάσεις για την βελτίωσή τους.  Η επιχείρηση επίσης, οφελείται μέσα από την αντικειμενική διάγνωση  και σκιαγράφιση και αξιολόγηση του εξαγωγικού προφίλ της.  Μέσα από την εσωτερική ανάλυση προκίπτει μια ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησης και των προϊόντων της που είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα πριν την στροφή της προς αγορές του εξωτερικού. Παρόλαυτά, το project δεν αφορά μόνο επιχειρήσεις που ξεκινούν μια εξαγωγική δραστηριότητα, για τις οποίες είναι απαραίτητη μια τέτοια μελέτη. Ο περισσότερες επιχειρήσεις που έχουμε μελετήσει,  είναι ήδη καταξιωμένες, με κεκτημένη εξαγωγική δραστηριότητα, και προσπαθούν να αναπτύχθούν ή και να σταθεροποιηθούν στις υπάρχουσες αγορές.


CALYPSO | Single Varietal EVOO
Περιγραφή. Προσδιορισμός και δημιουργία της ταυτότητας νέου προϊόντος (brand)  / προσδιορισμός και σχεδιασμός λογοτύπου και άλλων brand touch points ώστε να εκφράζεται σωστά η ταυτότητά του / προσδιορισμός του σχεδιασμού της ιστοσελίδας και domain / επιλογή συσκευασίας / έρευνα, μελέτη και ανάλυση του ανταγωνισμού / προσδιορισμός του κοινού στόχου / ανάλυση της εταιρίας και του προϊόντος / πρόταση εξαγωγικής στρατηγικής σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση / προσδιορισμός της γκάμας προϊόντων.

Αποτελέσματα. Ο πελάτης έχει ένα προϊόν με απόλυτα προσδιορισμένη εταιρική ταυτότητα και γνωρίζει ακριβώς πως και πού θα το πουλήσει / προσδιορισμένη εξαγωγική στρατηγική /  προσδιορισμένη εικόνα του προϊόντος τόσο για τον παραγωγό όσο για τον καταναλωτή στόχο / σαφής διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό / από τον πρώτο χρόνο το προϊόν έκανε αισθητή την παρουσία του σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές αγορές, έγινε αποδεκτό και διακριτό από το κοινό στόχο, και εξαντλήθηκε από τους πρώτους μήνες τοποθέτησής του.


PELIA GEA | Fresh fruits and more
Περιγραφη_διεξαγωγή καμπάνιας για την προβολή ενός προϊόντος σαν Beautiful Food / προβολή του προϊόντος σε κοινό της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού / δημιουργία και προβολή επικοινωνιακού υλικού / Διάρκεια 4 μήνες.
Αποτελέσματα_ Υπενθύμιση του προϊόντος στο τοπικό κοινό αλλα και αύξηση της αναγνωρισιμότητας σε κοινό που δεν το γνώριζε στην Ελλάδα / δημιουργία αναγνωρισιμότητας μέσα από word of mouth / κινητοποίηση του κοινού να γνωρίσει το προϊόν / γνωστοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προϊόντος και της εταιρίας / πρόταση για την επικοινωνιακή πολιτική και ανάδειξη της εταιρικής ταυτότητας.PYLIAKI GI | Handmade spoon sweets
Περιγραφη_Προώθηση επιλεγμένου επικοινωνιακού υλικού σε Ελλάδα και εξωτερικού, δημιουργία επικοινωνιακού υλικού / γευσιγνωστικές προτάσεις για την χρήση του / διάρκεια ένας μήνας.
Αποτελέσματα_Ανάδειξη και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προϊόντος / αύξηση αναγνωρισιμότητάς του σε opinion leaders στο εξωτερικό. 


CHIOS MASTIC GROWERS ASSOCIATION | Mastiha products
Περιγραφη_Μεθοδευμένη και συστηματική προβολή επιλεγμένου επικοινωνιακού υλικού, δημιουργία επικοινωνιακού υλικού / διάρκεια ένας μήνας.
Αποτελέσματα_αύξηση αναγνωρισιμότητας σε opinion leaders του εξωτερικού για το προϊόντα και την εταιρία / το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την μαστίχα, την ιστορία και την κουλτούρα της. 
EVMELYN | Traditional sesame snack 
Περιγραφη_συστηματική και μεθοδευμένη προβολή του προϊόντος σε opinion leaders του εξωτερικου / διαμόρφωση επικοινωνιακής πολιτικής του προϊόντος / δημιουργία επικοινωνικού υλικού / έρευνα και προσδιορισμός πιθανόν αγορών για δυείσδυση / προτάσεις για βελτίωση της εταιρικής ταυτότητας / διάρκεια ένας μήνας.
Αποτελέσματα_αύξηση αναγνωρισιμότητας του προϊόντος και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του